Speeches

Minister Loustau-Lalanne's National Assembly statement for consequential amendments to AML-CFT & BO Acts 2020

March 25, 2020

Msye Spiker,
Onorab Lider Lopozisyon
Onorab Lider Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal
Onorab Manm Lasanble Nasyonal
Lepep Seselwa
Bonzour

Swivan konsantman Lasanble Nasyonal e signatir sa de lalwa (1) Kont Blansisaz Larzan e Kont Finansman Terorizm (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020) e “Beneficial Ownership” Act 2020 par Prezidan Danny Faure, I annan bann lamannman konsekansyel ki bezwen ganny adrese a propo serten lezot lalwa. Sa I pou assire ki zot tenir kont sanzman ki sa de nouvo lalwa in entrodwir.

Msye Spiker, vi ki i annan 7 lalwa ki bezwen ganny amande e tou sa bann lamannman I akoz sa de nouvo lalwa, mon pour fer en statement me apre nou a kapab diskit sak lamannman endivizyel.

Premyerman, nou pe rekonmann lamannman dan lalwa Komisyon Anti-Koripsyon (Anti-Corruption Act) pou donn pouvwar appropriye Konmisyon Anti-Koripsyon (ACCS) pou zot fer lenvestigasyon an sa ki konsern eleman blansisaz larzan dan bann ka koripsyon. ACCS i en “law enforcement agency” anba nouvo Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act. Alors i esansyel ki sa manda i ganny enkli dan son prop lalwa, e nou pe propoze pou akonplir sa dan lamannman seksyon 5 Anti-Corruption Act, ki adres fonksyon sa komisyon.

Msye Spiker, dezyenman, avek nouvo lalwa “Beneficial Ownership”, i bezwen annan serten lamannman dan lalwa ki gouvern letablisman e sipervizyon bann lenstitisyon finansyel - Financial Institutions Act.

Seksyon 39 lalwa Lenstitisyon Finansyel “Financial Institutions Act” i fer provizyon pour bann lenstitisyon finansyel gard diferan rikord relye avek zot biznes, ki enkli rikord zot bann tranzaksyon e osi pozisyon finansyel. Anvi sa nouvo lalwa Beneficial Ownership, i bezwen annan bann provizyon ki ganny azoute dan lalwa lentitisyon finansyel, pour pran kont bann lobligasyon ki’n ganny enkli dan sa nouvo lalwa.

Sa prozedlwa pe alors demann laprouvasyon Lasanble Nasyonal pour amann seksyon 39 Financial Institutions Act pour asire ki tou bann lenstitisyon finansyel i gard en rezis sa ki apel bann ‘beneficial owners’ ki enkli bann direkter, propriyeter e lezot dimoun ki kontrol e benefisye atraver biznes ki sa bann diferan lenstitisyon i fer.

Msye Spiker, trwazyenman i annan bann lamannman provizyon dan bann lalwa ki tonm anba Lotorite Servis Finansyel (FSA).

1. Seksyon 23 lalwa ki gouvern Lotorite Servis Finansyel pe ganny amande. Sa seksyon i annan bi asire ki tou bann licensees anba FSA i etabli e mentenir bann sistenm e kontrol akseptab an konformite avek bann lalwa Sesel, ki enkli bann lalwa finansyel. An vi ki anba lalwa ki Kont Blansisaz Larzan e Kont Finansman Terorizm (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020) e “Beneficial Ownership” Act 2020, FSA pour en “competent authority”, lalwa Lotorite Servis Finansyel pe ganny amande pour klarifye sa pouvwar FSA.

2. Beneficial Ownership Act i demande ki tou bann antite e laranzman legal i mentenir en rezis “beneficial owners” avek bann paramet e kondisyon spesifye dan lalwa. Parey ti ganny eksplike ler sa prozedlwa ti ganny prezante, sanksyon pour aplikab si sa bann antite e laranzman legal pa obzerv sa bann lobligasyon anba sa lalwa. An liny avek sa, sankyon adisyonnel ki pe ganny propoze pour enkli “striking-off” ou “derigistration” non bann fondasyon, IBCs, e “Limited Partnerships” lo rezis FSA. I osi enportan pour note ki anba International Business Companies Act nou pe propoze pour retir Part XX vi ki tou bann lobligasyon “beneficial ownership“ i aprezan anba Beneficial Ownership Act, 2020. Alor, nou pe propoz bann lamannman adisyonnel anba Limited Partnerships Act, Foundations Act e International Business Companies Act pour konsiderasyon Lasanble.

Msye Spiker, nou pou osi propoz bann lezot lamannman apre diskisyon avek bann partener letan nou ariv dan staz komite lo prozedlwa limited partnership.

3. Nou pe osi propoz lamannman anba Securities Act 2007 pour revwar definisyon “recognized jurisdiction” pour met li an liny avek nouvo definisyon “listed company” ki’n ganny entrodwir anba Beneficial Ownership Act, 2020.

Msye Spiker, avek sa bann propozisyon mon propoz sa bann lamannman dan sa set lalwa ki devan Lasanble Nasyonal e mon demann siport bann manm.

Mersi Msye Spiker.

» All Speeches