Speeches

Minister's speech - Ceremony to Assent the Anti-Money Laundering and the Countering of Financing of Terrorism Act 2020 and the Beneficial Ownership Act 2020 at State House

March 05, 2020

 

Prezidan Danny Faure

Vis Prezidan Vincent Meriton

Designated Minister Macsuzy Mondon

Komite Nasyonal e Komite Teknik pour AML/CFT

Bon Apremidi

 

Ozordi nou pe temwayaz signatir de proze delwa ki annan pou bi prensipal adres bann defayans kin ganny idantifye dan nou kadlegal an sa ki konsern bann mezir kont blansisaz larzan e enplimantasyon bann mezir pou protez nou sekter finansyel kont labi par bann kriminel pou kasyet zot bann byen mal aki. Sa bann defayans in ganny idantifye atraver de gran legzersis kin ganny fer pandan sa trwa dernyen lannen e ki ganny reflekte dan de rapor. Sa de rapor se nou National Risk Assessment 2017 e nou Mutual Evaluation Report 2018.

Konklizyon sa de legzersis in demontre ki nou sistenm legal pa azour avek bann mezir minimonm ki pe ganny rekonmande par FATF (Financial Action Task Force). Sa bann rekonmandasyon I annan pou bi promouvwar la transparans e asiste bann pei pou enplimant bann mezir pou anpes kriminel abiz sekter finansyel.

 

An Fevriye 2019, en komite nasyonal e en komite teknik kont blansisaz larzan e kont finansman terorizm, koni konman NAC e TAC in travay an konsiltasyon avek son bann manm e sekter prive pour revwar e fer bann sanzman neseser avek nou lalwa kont blansisaz larzan e finansman teroris aktyel pou sirmont sa bann defayans kin ganny idantifye e pou pran aksyon lo bann rekonmandasyon kin ganny donnen par bann eksper ESAAMLG. Sa legzersiz entans ti fer Gouvernman realize ki sanzman neseser pa ti minim me plito ki i nesesit en revizyon total sa lezislasyon.

Sa nouvo lalwa kont blansisaz larzan e kont finansman terorizm in fer 3 sanzman fondamantal;

 

  1.               Enn bann pli gran kritik the AML Act 2006, se ki I pa fer provizyon pou bann sanksyon ki proportionate e effective konman en deteran pou bann reporting entities ki pa onor oubyen comply avek zot bann lobligasyon anba lalwa. Sa lalwa pe fer provizyon pou bann sanksyon administrativ, sivil e osi kriminel. I enportan pou note ki I annan en mekanizm appeal kin ganny enkli dan sa lalwa pou fer sir ki sa bann sanksyon ki ganny aplike I zis e merite.

 

  1.               FIU pou nepli baze lo en model hybrid, me I pou vin en FIU administrativ. Se pou sa rezon, ki anba sa lalwa, Lapolis Sesel, pli presizeman FCIU Financial Crime Investigation Unit, I vin sa lotorite responsab pou fer lenvestigasyon dan blansisaz larzan, finansman teroris e bann krim ki ganny asosye avek.

 

  1.               Finalman, en nouvo provizyon kin ganny enkli dan sa lalwa, se kreasyon en fon apele the Asset Recovery Fund. Sa fon pou ganny administre par Minister Finans e ladan pou ganny kredite bann larzan kin ganny konfiske anba sa lalwa. Bi sa fon, se pou ed bann viktim kin ganny afekte par blansisaz larzan ou finansman teroris, pou onor bann depans relie avek recovery, management e disposal of property e osi pou finansman bann proze piblik.

 

En lot lalwa ki pou ganny sinyen ozordi, se Beneficial Ownership act.  I annan pou bi met okler lekel proprieter sa bann antite – lekel ki control zot bann tranzaksyon – e lekel ki benefisye atraver tranzaksyon ki ganny fer lo non sa bann antite.  Sa konsept “beneficial ownership” osi pa enn ki toutafe nouvo. 

 

Dan plizyer domenn, Sesel I bezwen tenir kont bann standar enternasyonal ki pa toultan byen armonize, me dan tou sa standar, I annan en tenm sentral: sa se promosyon la transparans lo sa size “beneficial ownership” dan tou lenstans, e sipor pou bann mezir ki donn lotorite konsernen akse avek lenformasyon apropriye pandan zot bann lenvestigasyon.

 

Sa nouvo lalwa, I annan provizyon ki a permet nou idantifye e verifye tou bann lenstans “beneficial ownership”, an kontan bann konpani, IBCs, trusts, fondasyon, partnerships, lassosyasyon, PCCs e CSLs.  Sa lalwa I osi ekzize ki tou bann lenstans konsernen, I mentenir en rezis lenformasyon ki azour. 

 

An plis ki sa, Sa lalwa I fer formasyon en “Seychelles Beneficial Ownership Database”. FIU I annan responsabilite pou gard sa database e fer sir ki I reste azour.  Zis bann lotorite konpetan e lotorite ki enfors lalwa ki a va annan akse ek sa database.

 

Sa de lalwa ki pe ganny entrodwir ozordi I enn bann premye pa dan nou zefor resan pou entansifye nou zefor pour asire ki nou pei, e nou lekonomi pa vin vilnerab kot i konsern blansisaz larzan e ki nou osi delivre lo nou komitman pou amelyor nou sistenm legal pou rann li pli azour avek norm enternasyonal.

 

Gouvernman I remersye sa tim profesyonel kin dedye zot letan pour fer sir zot travay lo sa de lalwa. Mon konstate zot in bezwen travay anba bokou presyon pour realiz sa travay. Mon osi oule remersye nou bann sekter prive kin partisip dan konsiltasyon. Mon osi oule remersye, nou bann partener enternasyonal par egzanp Labank Mondyal, Fon Moneter Enternasyonal, US Treasury e Linyon Eropeen pour partisip dan diskisyon, pou fer sir ki sa lalwa ki Gouvernman pe sinyen ozordi I azour, relevan, modern e ki I zwenn standar enternasyonal kont blansisaz larzan e finansman teroris.

 

Gouvernman I osi remersye Lasanble Nasyonal pour met sa de lalwa konman zot priorite dan sa trwa zour diskisyon dan Lasanble Nasyonal.

 

Mersi

» All Speeches