Speeches

Introduction of Beneficial Ownership Bill, 2020 - ladres par Minis Maurice Loustau Lalanne

March 02, 2020

Msye Spiker,

Onorab Lider Lopozisyon

Onorab Lider Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal

Onorab Manm Lasanble Nasyonal

Lepep Seselwa

Bonzour

 

Mr. Speaker, parey monn fer resorti dan mon lentrodiksyon pou Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Bill, sa proze delwa Beneficial Ownership ki mon pe prezant avek lasanble, li osi I relye avek adres bann mezir kont blansisaz larzan, e pou protez sekter finansyel kont labi, enkli pou assir la transparans dan taks.

 

Avan al pli lwen, mwa pran sa loportinite pou eksplik en pe plis an detay sa ki Beneficial Ownership I reprezante.  I annan pou bi met okler lekel proprieter sa bann antite – lekel ki control zot bann tranzaksyon – e lekel ki benefisye atraver tranzaksyon ki ganny fer lo non sa bann antite.  Nessessite pou sa lezislasyon I vin pli kler e evidan kan ou konsider bann antite ki ganny formen avek bann striktir conpleks, kot plizyer lakonpanyen, trusts, fondasyon, etcetera I enkli dan bann “ownership chain” – (parey zot apel sa).  I annan de ka kot letablisman bann tel antite I kapab ganny zistifye, me I annan osi lenstans kot zot ganny mal servi, pou maske bann aktivite ki illegal.  Pou kombat sa kalite aktivite e protez sistenm finansyel enternasyonal, I esansyel ki I annan la transparans konsernan “beneficial ownership” sa bann antite e laranzman. 

 

Sa konsept “beneficial ownership” osi pa enn ki toutafe nouvo.  Anba nou lalwa Anti Money Laundering anfors aktyelman, koman parti bann lenformasyon ki bezwen ganny kolekte e assire, se lenformasyon a propo bann “beneficial owners” vis-a-vi bann kliyan, e en lobligasyon parey I form parti nou International Corporate Service Providers Act.

 

Dan plizyer domenn, Sesel I bezwen ternir kont bann standar enternasyonal ki pa toultan byen armonize, me dan tou sa standar, I annan en tenm sentral: sa se promosyon la transparans lo sa size “beneficial ownership” dan tou lenstans, e sipor pou bann mezir ki donn lotorite konsernen akse avek lenformasyon apropriye pandan zot bann lenvestigasyon.

 

Parey monn deza mansyonnen, nou form par en groupman pei dan lest ek sid Lafrik ki’n ganny etyabli pour konbat blansisaz larzan dan sa rezyon, ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group).  Rapor en dezyenm legzersis evalyasyon ki sa group ti antreprann, e ki ti ganny adopte par Konsey Minis sa rezyon an Septanm 2018 ti atir latansyon lo serten febles dan sa “framework” ki ti’n ganny adopte lo size “beneficial ownership”.  Sa I’n annan en lefe advers lo rating Sesel pou son nivo compliance and effectiveness.

 

Nou bezwen osi tenir kont dezyenm vole “Peer Review Report” ki’n ganny prezante dan Foroum Global OECD lo size latransparans e lesanz lenformasyon lo taks.  Li osi I atir latansyon lo serten febles dan nou sistenm legal e nou lezislasyon, ki fer li tre difisil pou nou ganny lenformasyon neseser lo “beneficial ownership”.  San sa lenformasyon, nou pa kapab annan sa nivo la transparans ki nou ti a swete dan nou sistenm taks.

 

I neseser alor ki nou adres sa bann febles, e se sa ki sa bil devan zot I oule fer.

 

I annan provizyon ki a permet nou idantifye e verifye tou bann lenstans “beneficial ownership”, an kontan bann konpani, IBCs, trusts, fondasyon, partnerships, lassosyasyon, PCCs e CSLs.  Sa Bil I osi ekzize ki tou bann lenstans konsernen, I mentenir en rezis lenformasyon ki azour.  Zot bann lobligasyon pour raporte ek sa lekzizans I byen detaye.

 

An plis ki sa, SA Bil ki devan zot I anvizaz formasyon en “Seychelles Beneficial Ownership Database”, ki zis bann lotorite dezinyen a kapab ganny akse avek.  Nou rekonnet ki sa bann kalite lenformasyon I tre sansib, e mezir pou asir sekirite e konfidansyalite I bezwen en preokipasyon primer dan tou sa ki nou fer.

 

Financial Intelligence Unit (FIU) a va annan responsabilite pou gard sa database e fer sir ki I reste azour.  Zis bann lotorite konpetan e lotorite ki enfors lalwa ki a va annan akse ek sa database.

 

Pou asire ki lalwa e bann mezir ki nou pe met an plas I ganny swiv, e ki I fer en diferans, I ava osi enportan ki nou enpoz bann sanksyon ki an liny ek gravite bann lofans, e ki dekouraz aktivite ki sispe.

 

Dan preparasyon sa Bill, en Novanm e Desanm 2019, nou’n pran letan pou konsilte tou bann group ki konsernen direkteman – s-t-a-dir, bann stakeholders – e nou’n tenir kont zot bann sizesyon.  Komite Nasyonal kont Blansisaz Larzan, NAC, in diskit longman lo sa Bill e dan zot deliberasyon zot in analiz son bann lenplikasyon dan en konteks nasyonnal ensi ki enternasyonal.  I esansyel ki nou adopte sa lezislasyon pou nou  ariv en konformite avek bann standar enternasyonal, e ki nou kontinyen montre nou determinasyon e volonte pou konbat blansisaz larzan lo en lesel mondyal, anpese ki larzan I ganny servi pou finans aktivite teroris, e siport bann inisyativ pou asire ki I annan latransparans dan lenpozisyon taks.

 

Mr. Speaker, letan pa dan nou faver pou fer en desizyon lo sa Bill.  ESAAMLG in donn nou en dele byen sere pou enplemant sa lezislasyon, si nou oule ki zot tenir sa an kont kan zot “re-assess” nou pou deside si zot pou revwar nou rating lo “compliance and effectiveness”.

 

I lo baz sa bann konsiderasyon, Mr. Speaker, ki mon soumet sa Beneficial Ownership Bill, 2020 pou konsantman Lasanble Nasyonal.

» All Speeches