News

Trwa Minis i fer en deklarasyon konzwent lo Tourism Environmental Sustainability Levy devan Lasanble Nasyonal

August 08, 2023

Minis Hassan, akonpannyen par de lezot Minis, Sylvestre Radegonde (Tourizm) e Flavien Joubert (Lanvironnman) in apremidi fer en deklarasyon devan Lasanble Nasyonal, an sa ki konsern sa nouvo levy; Tourism Environnmenal Sustainability Levy.
 
Minis Hassan in eksplike ki zis sa lannen tousel, pros R584 milyon dan bidze nasyonal i al anver bann diferan antite gouvernman ki konsernen avek lanvironnman, lagrikiltir, lenerzi, sanzman klima ek zestyon salte.
 
"Sa larzan pe plizoumwen al ver loperasyon sa bann antite e kontra netwayaz ki LWMA i donnen. Bokou resours in ganny mete dan sa sekter, e nou pou bezwen bokou plis a lavenir."
 
Sa levy ti premye ganny anonse le 04 Novanm 2022, dan diskour Bidze 2023 e depi tou saletan, in annan konsiltasyon avek bann partener konsernen.
 
"Swivan sa seri konsiltasyon, a 2 repriz, Gouvernman in sanz striktir sa polisi pou pran kont bann konsern sa sekter. Premye, ti an Me, e baze lo rekonmandasyon ki SHTA ti fer avek Gouvernman, Gouvernman ti pran rekonmandasyon e adopte en to SR 75 par personn par nwit. Me selman, swivan sa lanons, nou ti ganny aprose ek bann pti letablisman kot zot ti konsernen ki en sel to i pa zis."
 
Minis Hassan ti osi donn plis leksplikasyon lo akoz sa mod koleksyon (bann letablisman i kolekte sa fre avek touris) i pli fezab pour gouvernman, an dizan ki si gouvernman ti'n swazir sa opsyon ki sekter tourizm ti pe demande, atraver Seychelles Electronic Border System, sa ti pou kout gouvernman R14 milyon par an.
 
In osi fer resorti ki 'gouvernman an bonn fwa in azir konsyansye e in asire ki nou’n enkli en provizyon dan lalwa ki pou anpes okenn sa bann ‘booking platforms’, tel parey 'booking.com', sarz en ‘commission’ lo sa levy.'
 
Pour plis detay, lir deklarasyon Minis Hassan an antye.

Deklarasyon-Minis-Naadir-Hassan-Tourism-Environmental-Sustainability-Levy.pdf

» All news