News

Trwazyenm mwan saler e plis benefis pour Seselwa

December 09, 2016

I anan bokou espektasyon lo size 13enm mwan saler, e 2016, i pour dezyenm lannen konsekitiv ki travayer Gouvernman i pey 13 enm mwan saler. Gouvernman i ankor fermeman kwar ki travayer Gouvernman osi byen ki sekter prive i osi merit en trwazyenm mwan saler.  

Alors Minister Lanplwa, Devlopman Antreprenarya e Inovasyon Biznes ansanm avek Minister Finans, Komers ek Plannifikasyon Ekonomik pe finaliz lamannman neseser pour fer sir ki travayer dan sekter prive i osi benefisye avek en 13enm mwan saler, akoz sa ti laspirasyon e lespektasyon konsiltasyon ek manm piblik. I anan serten pti biznes parey "Child Mindding"ki pa pou pey sa 13enm saler, me par kont en pti biznes ki anploy trwa travayer ki ganny klasifye konman en SMEs I kapab pey 50 poursan 13enm mwan saler.

Sa lamannman i bezwen ganny pase avan le 31 Desanm 2016 pour ki travayer i ganny peye zot 13enm mwan lapey pour sa lannen – e sa i devret pa pli tar ki le 31 Mars 2017.

Lo lezot benefis lanplwa, Minister Lanplwa, Devlopman Antreprenarya e Inovasyon Biznes pou met an plas en sistenm ‘Unemployment Relief Scheme’, ki pou liye avek sistenm proteksyon sosyal. Sa I en mezir pou protez byennet nou bann zenn e ankouraz zot pou travay.

Dan son ladres, Minis Larose inn koz osi lo bann aksyon ki pou ede redwir kou lavi e an retour la povrete dan pei, parey rediksyon dan kou telekominkasyon, lernerzi ek delo. Minis Larose inn dir ki an se moman nou an diskisyon avek bann konpanyen telekominikasyon, pou zot redwir kou.zot bann servis ki zot ofer bann kliyan. E lo sa size, inn osi fer remarke ki gouvernman i pare pou akey lezot lakompanyen dan sa domenn avek bi anmenn plis konpetisyon e redwir kou lavi. Diskisyon i deza an kour avek bann partener pou obtenir en lot rezo kab soumaren pou siport sa enn aktyel.

PUC osi pe ganny demande pou rekonsider son tarif pour bann lakour, pti biznes

Lannen prosen Komisyon lenerzi pou fer en legzersis pou entrodwir en nouvo polisi pour ki tou bann batiman leta I servi bann lekipman ki ekonomiz lenerzi. Sa stratezi pou permet gouvernman fer en lekonomi enorm lo son kou lenerzi e redwir son depans. 

Negosiasyon avek bann lakonpannyen lasirans I an mars pour ki zot osi fer zot kontribisyon anver sa legzersis redwir kou lavi. Pou annan en rediksyon lo kou lasirans lo bann lakour ki sak fanmiy individyel a fer en lekonomi lo zot lasirans annyel. Bann konpannyen i a osi kapab benefisye avek bann nouvo kliyan e ki a fer ki zot kou loperasyon a osi redwir. Gouvernman I ankouraz bann lakonpannyen lasirans pou osi revwar bann lezot prodwi lasirans avek minimonm risk.

 

» All news