Latest News

BIDZE GOUVERNMAN SESEL 2019

November 05, 2018

Tenm: Bidze 2019;“Stabilite ek Progresyon” Detay Bidze 2019 e ladres fer par Minis Finans, Komers, Lenvestisman e Planifikasyon Ekonomik, Maurice Loustau-Lalanne i kapab ganny akse ...